top of page
Cherryplum.jpg

 6. Cherry Plum

שזיף הדובדבן: אני חש/ה רוגע פנימי 

שזיף הדובדבן פונה למצב מאוד אינטנסיבי מבחינה רגשית: לחץ פנימי גדול, עומס רגשי ופחד לאבד שליטה במין התפוצצות של רגשות שעלולה ללכת ביחד עם הרס של חפצים.
התמצית עוזרת לנו למצוא חיבור יותר רגוע עם עולם הרגשות שלנו. אנחנו חוזרים להרגיש שליטה על הרגשות ומצליחים לתעל אותם. אנחנו לומדים להסתכל על הרגשות השונים שלנו מהצד. כך אנחנו חוזרים לשליטה על הרגשות שלנו. אנחנו יכולים לתעל אותם ולבחור לאיזה רגש לתת מקום ולאיזה רגש לתת לחלוף. כך אנו חשים רוגע ושלווה פנימיים שמשפיעים גם על הגוף.


איך נוצר מצב של הצפה רגשית חזקה?
מצב רגשי זה נוצר כשאין סדר פנימי, לדוגמה אצל בן אדם שמלא ברגשות ופנטזיות שהוא מדחיק ופוחד שהם יתגשמו. לפעמים מדובר ביצרים ראשוניים או בחוויות של העבר שלא זכו לעיבוד. גם תכניות אלימות מעולם המדיה עלולות להשפיע על המצב הזה.

שזיף הדובדבן עוזר לנו למצוא חיבור יותר רגוע עם עולם הרגשות שלנו.
אנחנו חוזרים להרגיש שליטה על הרגשות ומצליחים לתעל אותם. 

המחסום הרגשי במצב של שזיף הדובדבן יכול להתרחש גם כאשר אין התאמה בין מצב הערכים של האגו לבין מצב הערכים של הנפש. כלומר כל פעם כאשר יש פער גדול מדי בין מה שאנחנו רוצים להיות ולבין מה שאנחנו אמורים להיות עלול להופיע המחסום הרגשי הזה.


המחסום של שזיף הדובדבן יכול להיווצר גם דרך חוסר מודעות לרגשות שלנו: כאשר יש נתק בין הראש לבין הגוף. במצב כזה בן האדם מרגיש את הכעס רק כאשר הוא מאוד חזק וכבר מפר את רמת הנסבל.

הלחץ הפנימי הזה עשוי להתבטא גם באופן גופני: לדוגמה דרך רעידות, התכווצויות, הרטבת לילה (אצל ילדים) ועוד.

התמצית מתאימה לילד שנוטה להתפרץ ולאבד שליטה, שכועס ומרביץ מסביבו מתוך דחף להזיק. התמצית מסייעת לתעל את העוצמות הפנימיות.

שזיף הדובדבן הוא אחד המרכיבים של תמצית ההצלה רסקיו.

bottom of page