top of page
honeysuckle.jpg

 16. Honeysuckle

יערה: אני משחרר.ת את העבר ונוכח.ת בכאן ועכשיו

 

התמצית הפרחים הניסקל, יערה, עוזרת לנו לשחרר את הקשר הפנימי עם העבר, לדוגמה: זכרונות, געגועים וגם עצב, כדי שנוכל לראות את ההזדמנויות שיש לנו בהווה.

הצורה הדינמית של הפרח וגם הריח המתוק מבשרים לנו על הכוח הזה של התמצית. אנחנו יכולים לעבור להזדקף גם פיזית ולהיפתח לזרימה של החיים עכשיו.


המשמעות של החיים היא שינוי. כאשר אנחנו מרוכזים בעבר אנחנו עלולים להיתקע ולפספס את כוחו של הרגע. אחת המשימות החשובות בחיים היא ללמוד לשחרר. היערה תומכת בתהליך הזה. 


התמצית מתאימה גם כאשר חווינו אובדן של בן אדם יקר או חיית מחמד ואנו מתקשים לקבל את המצב הזה. גם אחרי גירושים או פיטורים ממקום עבודה או מעבר ממקום מגורים, התמצית יכולה לעזור כאשר אנו מתקשים לקבל את המצב החדש ומתגעגעים למה שהיה.
האבל הוא חשוב ואי אפשר לבטל את הכאב במצב של אובדן וגם תמצית היערה לא מבטלת את הכאב. התמצית עוזרת כשאנחנו נתקענו במחשבות וברגש בעבר. 

הניסקל מתאים כאשר אנחנו רוצים "לסיים" עם העבר ולהתחיל פרק חדש בחיים. אנחנו לומדים להשלים עם העבר וללמוד ממנו. בנוסף אנחנו מפתחים אמון שגם ההווה והעתיד יפתיעו אותנו בדברים טובים, ושיש עדיין ניסים ונפלאות.


תמצית זו מתאימה לילד שמתקשה להתמודד עם שינוי של מציאות בחייו, לדוגמה: כאשר מצטרף לחיי המשפחה אח חדש. התמצית עוזרת להתמודדות יעילה וקבלה של השינוי שחל בחייו.

bottom of page