top of page
larch-bach-flower-essence-confidence-dogs.jpg

 19. Larch

ארזית: אני מסוגל/ת לעשות את זה 

תמצית הפרחים לארץ', בעברית: לגש או ארזית, מתאימה כשאנחנו חסרי ביטחון עצמי באופן כללי או בקשר למשימה מסוימת. 
אנחנו מסתכלים בעיקר על מה שלא מושלם אצלנו ולא על היכולות המיוחדות שלנו. כך אנחנו מאבדים ביטחון ביכולות שלנו. אנחנו משווים את עצמנו לאחרים, לכאורה "יותר טובים", ויוצרים בראש תמונה מעוותת של המציאות בהם האחרים תמיד יותר טובים מאיתנו. אנחנו עשויים להימנע מתחרות מתוך פחד להיכשל ומסתפקים בצניעות ואיפוק, במקום ליהנות מהחיים במלוא הפוטנציאל.

מצד אחד אנחנו מותחים ביקורת מוגזמת על עצמנו, מצד שני אנחנו לא יכולים להכיל ביקורת אפילו הכי קטנה של אחרים כלפינו, אפילו אם היא מוצדקת. - אף אחד לא מושלם!
התמצית לארץ' מחזקת את הקבלה העצמית – הקבלה גם של החזקות וגם של החולשות שלנו. 

פרח באך ארזית עוזר לנו להעביר את תשומת הלב מהתמקדות בחולשות להתמקדות ביכולות שלנו. תפיסת חיים כזו מאפשרת לנו כוח ואומץ להגשים חלומות ותכניות.

 

תשומת הלב עוברת מהתמקדות בחולשות להתמקדות ביכולות שלנו. אנחנו מצליחים לקבל את עצמנו טוב יותר ולשחרר את תחושת חוסר המסוגלות. תפיסת חיים כזו מאפשרת לנו כוח ואומץ להגשים חלומות ותכניות. אנחנו מבינים שמה שהרוח שלנו יכולה לדמיין אנחנו יכולים גם להגשים.


התמצית לארץ' מתאימה גם כאשר אנחנו מפחדים מאוד ממבחן, ראיון עבודה או דייט. 


תמצית זו מתאימה לילד ביישן, חסר ביטחון הסובל מרגשי נחיתות. בבית הספר לדוגמה, הוא יחשוש להצביע ולומר את התשובה, גם אם יודע אותה, בגלל שהוא מפחד שהוא טועה וילדי הכיתה והמורה ילעגו לו. חוסר הביטחון העצמי שלו והחשש מכישלון עלולים לעצור את התקדמותו. התמצית עוזרת לילד לראות את מעלותיו ומסייעת לו בבניית ביטחון עצמי.

bottom of page