top of page
hornbeam.jpg

 17. Hornbeam

אלה לבנה: יש לי מוטיבציה וכוחות להתחלה חדשה

 

תמצית הפרחים הורנבים, אלה לבנה, עוזרת לנו להתרענן. היא מתאימה כאשר אנו חשים היעדר מרץ ואין לנו כוח להתחיל את היום או להתארגן לקראת משימה מסוימת. מדובר בעייפות מנטלית (פחות פיזית) שנובעת ממחשבות ותחושת עומס. 


עייפות זאת באה לא כתוצאה ממאמץ פיזי אלא כתוצאה מתפיסת המצב: אנחנו חושבים יותר מדי על מה שמצפה לנו וגם מעצימים בעיות אפשריות וכך מעלים את רמת המתח מבלי שיש באמת צורך בכך. בדיעבד אנחנו חווים הרבה פעמים שהמשימה בסופו של דבר לא הייתה כל כך קשה ושהלך טוב ממה שחששנו בהתחלה.


"טיפוס הורנבים" עייף בבוקר וערני בערב. הוא זקוק לתמריצים על מנת להניע את עצמו בבוקר: עוד כוס קפה, קפיצה למקלחת, עוד סיגריה או קוביית שוקולד. הוא מרגיש עייף וכבד למרות שלמעשה יש לו את האנרגיה הנדרשת למשימות, כאשר הוא כבר מתחיל לפעול הוא דווקא יכול "לתקתק" את העניינים וגם ליהנות מזה.
כדאי לבדוק אם המצב של העייפות המנטלית נובעת מזה שבן האדם לא נמצא במקום (העבודה) שנכון לו: אולי מדובר בבן אדם יצירתי שבחר מתוך סיבות רציונליות מקצוע "רציני". 

הורנבים מעניק לנו מרץ מחודש. אנחנו מרגישים שיש לנו את הכוח להתמודד עם משימות היום-יום. הנפש העייפה שלנו משחררת כוחות מחודשים.

לפעמים העייפות המנטלית נגרמת גם כתוצאה מעבודה מונוטונית לדוגמה כשמדובר בטיפול בבית, בניקיון ובילדים כאשר אין הרבה גיוון במשימות. מצב של הורנבים יכול להתבטא גם בנטייה לדחות דברים: כאשר עלינו לעשות משימה מסוימת מעיקה אנחנו פתאום נזכרים בהמון דברים אחרים שעלינו לעשות קודם.


התמצית הורנבים מעניקה לנו מרץ מחודש. אנחנו מרגישים שיש לנו את הכוח להתמודד עם משימות היום-יום. הנפש העייפה שלנו משחררת כוחות מחודשים. כך אנחנו מסוגלים לראות גם את האתגרים של היום-יום באור חדש. במצב הזה כל החוויות מרתקות גם ברמה רגשית וגם ברמה מנטלית – לא משנה מה בדיוק אנחנו עושים.

bottom of page