top of page
agrimony.jpg

 1. Agrimony

אבגר: אני חי.ה את האמת שלי

 

פרח באך אגרימוני (אבגר) מתאים לאנשים שתמיד עליזים כלפי חוץ ובמצב רוח טוב ומאוזן, גם אם הם מרגישים רע בפנים. הם חיים בעולם אשר אמור להראות לסביבה שהכל בסדר. זה כאילו שהם מסתתרים מאחורי מסכה עליזה כדי לא לחשוף את חיי הרגשות האמיתיים שלהם. 


הצורך תמיד להציג את עצמם כחזקים מוביל לכך שהם תמיד צריכים להיות על המשמר, כך שאף אחד לא יכול להסתכל מאחורי החזית. כתוצאה מכך, הם מפתחים רגישות גבוהה למצבי הרוח של בני האדם מסביב והם רגישים מאוד לגירויים חיצוניים, שבסופו של דבר מחזקים את חוסר המנוחה הפנימי שלהם. למתח הפנימי הזה יש מחיר פיזי – זה יכול להתבטא בבעיות שינה, כרסום ציפורניים ועוד.


דבר נוסף: אנשי אגרימוני נוטים להיות לא תמיד כנים על מנת ולמנוע התנגשויות. הם מחפשים הרמוניה, כי פירוש ההרמוניה הוא עבורם ביטחון.  לשמור על הרמוניה בכל מחיר מחייב לשים את הצרכים האישיים בצד. כך אנשי אגרימוני נוטים לאבד יותר ויותר את הקשר עם עצמם, עם הרגשות שלהם ועם השורשים העמוקים והאמיתיים שלהם.

פרח באך אגרימוני עוזר לנו להשלים גם עם הצדדים האפלים יותר של עצמנו

אנשי ארגימוני בחיפוש מתמיד אחר שלווה פנימית והם מחפשים אותה בעולם החיצוני לעתים קרובות  בהרפתקאות ובידור בהם הם עלולים לפגוע בעצמם, למשל על ידי חברה "רעה" או צריכת אלכוהול או סמים. למעשה מדובר בבריחה מהמציאות.


פרח באך אגרימוני עוזר למצוא שלום פנימי ועליזות טבעית ואמיתית. התמצית עוזרת לנו להשלים גם עם הצדדים האפלים יותר של עצמנו. במצב של אגרימוני מאוזן אנו חיים מתוך כנות ויכולת לקונפליקט, ואנו מבינים יותר טוב מתי הגיוני להתמודד עם קונפליקט ומתי להימנע ממנו.


התמצית מתאימה גם לאנשים מנומסים שלא רוצים לפגוע באחרים.

bottom of page