top of page
sweet chestnut.jpg

 30. Sweet Chestnut

ערמון מתוק: אני בוחרת מחדש בחיים

 

התמצית סוויט צ'סטנט (ערמון מתוק) מתאימה למצב בו אנחנו לא רואים מוצא.

מדובר במצב של סבל כבד וייאוש גדול מאוד בו הגענו לקצה כוח הסיבולת. אנחנו נמצאים כמו בלילה הכי חשוך של הנפש. סבל כבד זה יכול להיות כתוצאה מאובדן של בן אדם קרוב, מחלה קשה, אובדן של מקום העבודה או משבר אחר בחיים. כלומר הייאוש התרחש והתחזק בעקבות אירוע קשה, אולי אפילו הרסני. במצב הזה שהוא קשה מנשוא אנחנו לעתים קרובות מנסים להסתיר את המצוקה מן האחרים- אולי כדי לא להכביד....ההרגשה היא שהחיים נופצו למיליוני רסיסים. אין אתמול ואין מחר וכל מה שיש הוא חווה מבשר רעות.


כשהייאוש וייסורי הנפש גדולים, נקודת המפנה לטוב קרובה. התמצית פועלת כמו ניצוץ של תקווה שמאירה את החושך המוחלט ומצביעה על דרכים ופתרונות אפשריים. התמצית של הערמון המתוק עוזרת לנו להפשיר מהקיפאון ולגרום שהשמש שוב תזרח מחר. היא מחזקת בתוכנו את התקווה שיש הצלה. אנחנו יכולים לנשום ולהתמלא באור בהיר שמתפשט בהדרגה. תקווה מתחילה למלא את לבנו וחיים חדשים נגלים בקו האופק. סוף הסבל והעינוי הם בהישג היד. השינוי הוא גם בתפיסת החיים ומשמעות החיים.

הפרחים של הערמון המתוק ממחישים את הכוח הזה של התמצית. הם בצבע צהוב בהיר ובצורת עגילים זקופים ומזכירים התפרצויות של אש, כמו זיקוקי דינור: פריצה של אנרגיה מהשורש כלפי מעלה, התפרצות של עוצמה שמרימה מעלה, נגד כוח הכבידה, לכיוון הכוכבים.

בנוגע לטיפול בילד: גם ילד יכול לחוות מצב של ייאוש גדול מאוד, אולי אחרי מעבר דירה, הצטרפות של תינוק למשפחה, כתוצאה מגירושים או אובדן. כמו כן פרח באך זה מתאים גם לטיפול בתינוק שמרבה לבכות מבלי שניתן למצוא סיבה ברורה לבכי.

 
 
 
bottom of page