top of page
512px-Gentianella_amarella.jpg

 12. Gentian

ערבז: אני מאמינ/ה שהכל יסתדר

התמצית ג'נטיאן (ערבז) מתאימה כשאנחנו מתייאשים מהר. אולי חווינו כישלון – ובמקום לקום ולנסות שוב – אנו מרימים ידיים ומוותרים. נטייה זו הולכת ביחד עם רגשות של דכדוך, תחושות של חוסר מסוגלות ותפיסת חיים פסימית למדי.
התמצית מעודדת אותנו לנסות שוב ולמרות המכשולים שבדרך ולהאמין שהכל יסתדר. היא מלמדת אותנו תפיסת חיים אופטימית יותר ואמון בתהליכי החיים.


התמצית מתאימה גם כשמישהו מרגיש שהוא נכשל וזקוק לעידוד. 


במצב של ערבז שלילי בן האדם רואה את חצי הכוס הריקה במקום חצי הכוס המלאה. על מנת למנוע אכזבות הוא ניגש למצבים השונים בגישה שלילית: "זה גם ככה לא יצליח." אין לו אמון בעצמו ובעולם כמכלול. ודווקא תפיסת החיים הפסימית הזו היא זו שמונעת ממנו להצליח: אולי הוא לא באמת מתאמץ על מנת להגשים את המטרות שלו, אולי הוא נכנע מוקדם מדי, אולי הוא לא שם לב שגם תפיסת החיים הפסימית גרמה למצב להיראות כפי שהוא - דווקא בגלל החששות שלו והוויתור על הרצון להצליח?

פרח באך ג'נטיאן מעודד אותנו לנסות שוב ולמרות המכשולים שבדרך ולהאמין שהכל יסתדר

התמצית הפרחים ג'נטיאן מעודדת תפיסת חיים אופטימית יותר. אנחנו זוכים לאמון חדש בחיים.

התמצית מחזקת את כוח הרצון להצליח. אנחנו לא נותנים לספקות לנהל אותנו, אלא נשארים ממוקדים במטרה. כישלונות הם חלק מהדרך ובמקום להתייאש אנחנו לומדים מהם ויוצאים מחוזקים מהם. "בעיות" הופכות ל"אתגרים" איתם ניתן להתמודד.


ג'נטיאן מתאימה לילד שכל כישלון גורם לו להרים ידיים או לילד שמדוכא כתוצאה ממצב מסוים כגון מחלה ממושכת, ואין לו את הסבלנות להישאר במיטה. התמצית עוזרת לילד להיות אופטימי יותר ולהאמין ביכולתו להתגבר על הקושי.

bottom of page