top of page
Beech5AW86_1.jpg

 3. Beech 

אשור: ליבי פתוח לקבל את עצמי ואת האחר בשלמות

 

ביקורת היא תמיד מעבירה תחושה לא נעימה ומכווצת. אפשר להרגיש את הביקורת אפילו אם היא לא מתבטאת במילים. ילדים במיוחד רגישים למסר הלא מילולי. 

לפעמים התחושה כזו ש"אני לא בסדר" עוברת מדור לדור. ולפעמים הנטייה למתוח ביקורת על הילד היא מתעוררת דווקא בגיל מסויים, אולי רק בכניסה לבית הספר או במעבר לגיל ההתבגרות. 

כשאנחנו תופסים את עצמנו מותחים ביקורת כל הזמן על מישהו או משהו מסוים, טוב להזכיר לעצמנו שאנחנו רואים בשני חלק מסוים של עצמנו שאנחנו לא אוהבים. 

 

התמצית אשור- BEECH מתאימה כשאנחנו תופסים את עצמנו מותחים ביקורת על כל דבר.

ב"מצב של אשור שלילי" אנחנו מתמקדים דווקא בהפך, כלומר בעיקר במה שלא נכון או לא אופטימלי, מה שלא עומד בציפיות שלו לא עובר. עמדה זו  לעתים חזקה מאיתנו ומשתלטת עלינו.
מצב בו אנו נוטים למתוח ביקורת על הסביבה מזיק בעיקר לעצמנו, כי הביקורת משאירה תמיד שליליות אצל מי שמותח את הביקורת וחש חוסר סובלנות.

תמצית הפרחים אשור באה לאזן את המצב: הפרחים וגם העלים של עץ האשור עדינים ויפים, אפילו מושלמים. המסר של פרח באך זה הוא: "אני יכול/ה לקבל הכל". פרח באך אשור עוזר לנו לפקוח את העיניים ולראות את הדברים הטובים והיפים אשר תמיד קיימים במקביל לנקודות הביקורת שלנו. תחושת כיווץ הלא נעימה משתחררת ונכנס רוגע לגוף ולרגש.

אנחנו מתחילים להבין יותר את הדעות האחרות ויכולים להתמודד עם העובדה שאנחנו רק בני אדם, כמו כל השאר, ועושים טעויות. פרח באך אשור פותח את העיניים שלנו לראות את הדברים הטובים והיפים בחיים, אשר תמיד קיימים במקביל לנקודות הביקורת שלנו.


התמצית מתאימה גם במצב שהוא ההפך של הביקורתיות המופרזת: מצב של היעדר ביקורת טוטלי כשבן האדם מקבל ומאפשר הכל, גם אם זה לגמרי לא הולם. על מנת למנוע התנגשויות, הוא שומר את השקפותיו המנוגדות לעצמו והוא סובלני כלפי חוץ.  בעזרת פרח באך BEECH בן האדם זה מוצא את האיזון העדין בו הוא מרשה לעצמו לזהות מצבים בהם כן מתאים לייצג דעה ביקורתית או עמדה ביקורתית.

מצב בו אנו נוטים למתוח ביקורת על הסביבה מזיק בעיקר לעצמנו. תמצית הפרחים אשור עוזרת לאזן את המצב הזה.

bottom of page