top of page
Beech5AW86_1.jpg

 3. Beech 

אשור: ליבי פתוח לקבל את עצמי ואת האחר בשלמות

 

התמצית אשור (באנגלית: ביץ') מתאימה כשאנחנו תופסים את עצמנו מותחים ביקורת בצורה גורפת. ביקורת היא תמיד מעבירה תחושה לא נעימה ומכווצת. אפשר להרגיש את הביקורת אפילו אם היא לא מתבטאת במילים. ילדים במיוחד רגישים למסר הלא מילולי. 
כשאנחנו תופסים את עצמנו מותחים ביקורת כל הזמן על מישהו או משהו מסוים, טוב להזכיר לעצמנו שאנחנו רואים בשני חלק מסוים של עצמנו שאנחנו לא אוהבים. 

תמצית הפרחים אשור באה לאזן את המצב: הפרחים וגם העלים של עץ האשור עדינים ויפים, אפילו מושלמים. המסר של פרח באך זה הוא:  ליבי פתוח לקבל את עצמי ואת האחר בשלמות. פרח באך זה עוזר לנו לפקוח את העיניים ולראות את הדברים הטובים והיפים אשר תמיד קיימים במקביל לנקודות הביקורת שלנו. תחושת כיווץ הלא נעימה משתחררת ונכנס רוגע לגוף ולרגש.

התמצית מתאימה גם במצב שהוא ההפך של הביקורתיות המופרזת: מצב של היעדר ביקורת טוטלי כשבן האדם מקבל ומאפשר הכל, גם אם זה לגמרי לא הולם. על מנת למנוע התנגשויות, הוא שומר את השקפותיו המנוגדות לעצמו והוא סובלני כלפי חוץ.  בעזרת פרח באך BEECH בן האדם זה מוצא את האיזון העדין בו הוא מרשה לעצמו לזהות מצבים בהם כן מתאים לייצג דעה ביקורתית או עמדה ביקורתית.
 

 
 
 

מצב בו אנו נוטים למתוח ביקורת על הסביבה מזיק בעיקר לעצמנו. תמצית הפרחים אשור עוזרת לאזן את המצב הזה.

bottom of page