top of page
pine b.jpg

 24. Pine

אורן: אני עושה כמיטב יכולתי

 

 תמצית פיין (אורן) מתאימה כאשר אנחנו נוטים להרגיש אשמים במודע או לא במודע. 
אולי קשה לנו לקבל פרגון מצד אחד, ומצד שני אנחנו נוטים לקחת אחריות על שגיאות שהן למעשה של האחרים?
אולי אנחנו לא מרוצים ממעשי ידינו ומאמינים שיכול להיות יותר טוב?
אולי קשה לנו להתמודד עם סמכויות, כי תמיד אנו מרגישים שאנחנו לא עומדים בציפיות?
אולי קשה לנו להביע דרישות, אפילו עם דרישות הללו מוצדקות לחלוטין?
אולי שגיאות וטעויות של העבר ממשיכות ללוות אותנו בהווה וצובעות את עולם הרגשות שלנו בצבעים של אשמה מתמדת?
אולי אנחנו  כהורים מרגישים אשמה כלפי הילדים שלנו?
לעתים קרובות נטייה זו להרגיש אשמה היא גם באה כתוצאה מהחינוך בבית או מהחינוך במסגרת החינוכית.

 תמצית הפרחים אורן משחררת לנו את הראש ואת הלב ועוזרת לנו לקבל את עובדות המקרה כפי שהן מבלי לקחת על עצמנו אשמה שלא שייכת לנו. אנחנו מתחילים להבין שבכל רגע נתון עשינו את הדבר שהיה נראה לנו נכון.

 אנחנו מפתחים כבוד עצמי ומצליחים לזהות את התבנית של האשמה כתבנית שלא תורמת לנו, אלא מחלישה אותנו. בהדרגה אנחנו מצליחים לראות גם את הטעויות ושגיאות של עצמנו בפרופורציה.

bottom of page