top of page
Mustard2AW.jpg

 21. Mustard

חרדל: אני מתמלא.ת שוב בשמחה

התמצית מאסטרד (חרדל) מתאימה כשנופל עלינו מן דכדוך כבד ופתאומי כמו ענן אפור שמסתיר את האור. לא ברור מאיפה כובד ההרגשה הזו נפל עלינו. זה לא חייב להיות דיכאון עמוק. חרדל מתאים גם למצב של דכדוך קל, עצבות ומצב רוח ירוד, כאשר אין לנו כוח ומרץ לפעול ואנו חשים היעדר שמחה כללי. 

מקורות הדיכאון יכולים להיות בתדר של הטבע עצמו או שהם היו בעבר, קבורים עמוק, הרחק מהזיכרון של בן האדם. התדר הנמוך מתבטא ברמה הפיזית כתחושת כובד, ברמה הרגשית כהיעדר שמחה, ברמה המנטלית כאפתיה וברמה הרוחנית כתחושה של נפרדות מהעולם. מה שמטריד במיוחד זה שאין סיבה ברורה למצב הזה.

לפעמים יש קשר עם ענני הגשם או לאווירה מסויימת במזג האוויר.  אמהות עם ילדים צעירים שסובלות מחוסר כרוני בשעות שינה נוטות להרגיש זאת במיוחד. שמחה היא אחת האיכויות הבסיסיות של החיים!

מה עושים כששמחת החיים נעלמה ובראש אנחנו יודעים שיש לנו הרבה סיבות על מנת לשמוח - אבל הלב כבד? קודם כל נקבל את הרגשות הללו. מותר להרגיש כך! קבלת הרגש עושה כבר הבדל גדול. ובנוסף נזכיר לעצמנו שגם הרגש הקשה יעבור, כמו כל דבר אחר בחיים.

פרח באך חרדל יכול בנוסף לעזור ולהחזיר את האור והשמחה לחיים באופן טבעי ועוצמתי ולפזר את העננים אשר שוכבים על הלב.  התמצית מפיגה את העצבות כמו שמש שפורצת מבעד לעננים. העננים עוברים ולוקחים איתם גם את הכובד והמלנכוליה. השמחה מופיעה בשמים ואנחנו מצליחים שוב ליצור קשר עם הסביבה.

 זה נשמע כמו קסם...אבל זה בעצם הכוח של פרח החרדל עם הטעם המעקצץ והמעורר. זה בעיניי הקסם האמיתי.

 ד"ר באך כתב:

התמצית מפיגה את הדכדוך ומביאה שמחה אל תוך החיים. בכל מקרה עלינו לעודד עליזות, ומן הראוי שנסרב להיות מדוכאים על ידי ספק דכדוך, אלא לזכור שאלה אינם עצמנו, כי הנשמות שלנו יודעות רק שמחה ואושר.

bottom of page