top of page
fountain-752453_1280 - Copy.jpg

 27. Rock Water

מי מעיין: אני זורמ.ת עם מה שהחיים מזמנים לי

 

זאת התמצית היחידה מתוך פרחי באך שלא באה ממקור הפרחים אלא ממי מעיין טהורים. למים טהורים יש סגולות מרפא. ד"ר באך הפיק את טיפות מי מעיין ממקום בשם סוטוול הנמצא במרחק הליכה מהבית שלו במאונט ורנון. אבל ניתן להשתמש בכל מעיין חופשי וטבעי אם המים הם נקיים וטהורים.

התמצית זו מתאימה כשאנחנו חיים מתוך משמעת ונוטים להיות קשוחים עם עצמנו. אולי אנחנו מחפשים אפילו להיות מושלמים. כללים ומטרות מאוד חשובים לנו והאחיזה במטרות אלו עלולה לצמצם את ההנאה בחיים.

אנחנו פועלים יותר מתוך שליטה ומאבדים את הגמישות והספונטניות.

 

התמצית מי מעיין עוזרת לנו להרפות ולשחרר שליטה. כך אנו יכולים לחזור לפעול גם מתוך משחק וקלילות.

אנחנו מבינים שהאידיאלים הגבוהים שלנו מכובדים מאוד, אבל הם לא צריכים להשתלט לנו על החיים. אנחנו פועלים מתוך הקשבה לצרכים הבסיסיים שלנו שלנו (כמו אוכל, שינה, תנועה) ויכולים להשלים גם עם דברים שלא מושלמים. אנחנו פחות קשוחים עם עצמנו ויכולים לזרום עם מה שיש.

התמצית מתאימה גם כשאנחנו מרגישים תקיעות בחיים.

תמצית זו מתאימה לילד הֶשגי, שדורש מעצמו שלמות והצטיינות. הדרישות המחמירות הללו גורמות לילד למתח, חוסר מנוחה, עצבנות וחוסר שינה. התמצית מי מעיין מחזירה לילד את הרכות ואת איכות המשחק.

בנוסף תמצית מי מעיין יכולה לסייע לילד שאיננו "אכלן".

 
bottom of page