top of page
impatiens b.jpg

 18. Impatiens

בשמת: אני זורמ/ת עם קצב החיים

פרחי האימפטיינס, בשמת, מזכירים את הסחלב, הם יכולים להופיע בצבע וורוד, לבן וגם אדום.

המשמעות של השם הלטיני IMPATIENS  היא: חוסר סבלנות ולנושא הזה מתייחס גם התמצית הפרחים של הבשמת.
בן אדם במצב של בשמת הוא זריז בקליטה ובביצוע ואין לו סבלנות עם אנשים שפועלים בקצב איטי. זה גורם לו לעצבנות רבה ולמתח פנימי. באך ייחס את התמצית הזו לנושא "בדידות", כי מי שרץ קדימה ולא מחכה לאחרים נשאר בסופו של דבר לבד.


התמצית מעניקה לנו את איכות הסבלנות. אנחנו זוכים ברוגע מתוך הידיעה הפנימית שכל דבר קורה בזמן הנכון ואי אפשר להאיץ בתהליכים. אנחנו לומדים לפתח את הריתמוס הטבעי שלנו בהתאמה עם החיים. במקום להרגיש שאף פעם אין לנו זמן, אנחנו זוכים בזמן! זאת לא אומרת שאנחנו מפסיקים לעשות את הדברים בזריזות. אנחנו יכולים להמשיך לפעול מהר, אבל ללא מתח פנימי ומתוך הידיעה שגם הפועלים מתוך איטיות תורמים למצב: כי מי שפועל לאט רואה את הדקויות. כך התמצית יכולה לעזור לנו גם לפתח יכולת של עבודת צוות.

פרח באך בשמת עוזר לפתח את הריתמוס הטבעי שלנו בהתאמה עם החיים. במקום להרגיש שאף פעם אין לנו זמן, אנחנו זוכים בזמן!

התמצית בשמת עוזרת גם במצב של כאבים בהם הגוף מתכווץ כתוצאה מהכאב, לדוגמה בכאב ראש. היא עוזרת להרפות, כך גם הכאב משתחרר בהרבה מקרים.


תמצית זו מתאימה לילד חסר סבלנות וחסר מנוחה. יש לו נטייה להשתעמם בקלות, הוא תמיד בתנועה ובקצב שהוא מכתיב. לעיתים קרובות, הוא ישן מעט שעות שינה. התמצית מפחיתה את המתח שחש ומסייעת בהשגת סבלנות.


התמצית בשמת IMPATIENS היא אחד המרכיבים של תמצית ההצלה, רסקיו. במצב של כאב ומתח התמצית עוזרת לשחרר את הכיווץ.

bottom of page