top of page
water-violet-how-to-plant.jpg

 34. Water Violet

סיגלית המים: אני מחובר/ת

התמצית ווטר וויאולט (סיגלית מים) מתאימה כשיש לנו קושי עם קרבה ומרחק מאנשים אחרים. אנחנו לא מאפשרים לאחרים להתקרב אלינו ומנסים להתמודד לבד עם הבעיות ו"מחזיקים דברים בבטן". אנחנו משדרים ריחוק, לפעמים מבלי להיות מודעים לכך, ובסופו של דבר סובלים בעצמנו מהנפרדות ומרגישים בודדים.
אנחנו מעדיפים להרגיש חופשיים ולא תלויים ולכן מתבודדים. לכן חסרות לנו חוויות חיוביות של ביחד ושל קבוצה. האחרים עלולים לפרש את ההתנהגות שלנו כהתנשאות.


הפרחים של סיגלית המים משקפים את המצב הזה: הגבעולים עומדים זקופים וגבוהים בתוך המים, דבר שמביע ביטחון עצמי ואיפוק אבל גם היעדר קשר. עם תמצית הפרחים של סיגלית המים יהיה לנו קל יותר ליצור קשר ולהרגיש שייכים. התמצית עוזרת לנו להתקרב.

התמצית עוזרת לנו להיפתח יותר, להתקרב וליצור קשרים אמיתיים עם האנשים מסביב

התמצית מתאימה גם כשמישהו ממעט במילים ולא יודע להביע את עצמו, או כשמישהו נמנע מלשתף את האחרים בבעיות שלו כי הוא פוחד להכביד עליהם.

גם כאשר מישהו מתקשה בקרבה פיזית התמצית יכולה להועיל.
התמצית עוזרת לנו להיפתח יותר, להתקרב וליצור קשרים אמיתיים עם האנשים מסביב. יחד עם זאת אנחנו מבינים שאפשר ליצור קשרים וגם לשמור על תחושת החופש והנבדלות.


תמצית זו מתאימה לילד גאה ועצמאי במיוחד שיכול לבלות בחברת עצמו לאורך זמן. הוא מסתכל על המתרחש מהצד ואינו משתתף. התמצית עוזרת לו לגלות את היכולת ליצירת קשרים עם קבוצת השווים תוך ניצול כישוריו ויכולותיו.

bottom of page