top of page
willow b.jpg

 38. Willow

ערבה: אני יוצר.ת את מציאות חיי

 

התמצית וילו (ערבה) מתאימה כשאנחנו מרגישים שהחיים מקפחים אותנו וזאת באשמת אנשים אחרים. אנחנו מרגישים קרבנות ומירמור.

במצב הזה אנו עשויים להאשים את האנושות, או את אלוהים עצמו, בגורל "הארור והאכזרי". "אין זה הוגן", "זה לא מגיע לי", "אני מסכן" הם משפטים אופייניים שעוברים לנו בראש.  קשה לנו להעלות על דעתנו שעצם גישה זו עשויה להיות הגורם לתחושות הקשות שלנו.


תמצית הפרחים ערבה עוזרת לנו לצאת מהמצב הקשה ובעיקר מהרגשות הקשים. אמנם חווינו אי-צדק גדול, אבל אנחנו לא נשארים עוד במקום של הקרבנות. פרח באך ערבה עוזר לנו לטפח תחושות אופטימיות יותר. אנחנו מצליחים לקחת אחריות על החיים ועל הבריאות שלנו ולראות את הדברים מפרספקטיבה אחרת, יותר "נכונה". אנחנו מבינים שהרגשות הקשים מוסיפים לנו עוד על הקושי. אנחנו מצליחים להשלים עם הגורל שלנו ולפעול לכיוון שינוי לטוב. אנחנו מבינים שיש לנו חלק ביצירת האושר שלנו ומתחילים ליצור את האושר שלנו בעצמנו.

מרביתנו זקוקים מדי זמן לטיפת עידוד של פרח באך ערבה, במיוחד בימים בהם נראה ששום דבר אינו בסדר ואנו מקנאים באושרם ובמזלם הטוב של אחרים.


תמצית זו מתאימה לילד שנוטה להרגיש מקופח וממורמר, זעוף פנים ורוטן כאשר הסיבה למצוקתו לא תמיד ברורה. התמצית עוזרת לילד להפיק לקחים מהמצבים השונים ולקחת חלק פעיל מול הסביבה.

 
bottom of page