top of page
English_Elm_flowers._Ulmus_procera.JPG

 11. Elm

בוקיצה: אני מכבדת את עצמי ואת היכולות שלי

 

התמצית אלם (בוקיצה) מתאימה כשאנחנו לוקחים על עצמנו יותר מדי אחריות ובגלל זה נכנסים למצב של "משבר" במובן הרחב. אנחנו מרגישים שאין לנו כוח להתמודד עם המצב ועם המטלות השונות, קשה לנו לשאת את כובד האחריות ולהתמודד עם הר העבודות.


אנשי אלם הם בדרך כלל אנשים חזקים שמצליחים בין היתר גם בגלל הביטחון העצמי שלהן ובגלל האופי האחראי. הם לרוב מתמודדים בקלות עם אתגרי היום-יום ואוהבים את עבודתם. אבל לעתים הם רוצים לעשות דברים שמעל כוחותיהם ולוקחים על עצמם עומס גדול מדי של אחריות ומגיעים כך לגבולותיהם הפיזיים והנפשיים. ואז מרגישים מותשים ומיואשים.
במצב של אלם שלילי אנחנו מטילים ספק ביכולות שלנו להתמודד עם דברים ומצבים שבדרך כלל אין לנו בעיה להתמודד איתם. בדרך כלל מדובר בתופעה שחולפת. חשוב לקחת את התחושה הזו כסימן אזהרה "להוריד הילוך".

במצב של אלם חיובי אנחנו מסוגלים להעביר סמכויות ולהקשיב לאיתות של הגוף והנפש כשהם זקוקים למנוחה.

התמצית עוזרת להוריד את תחושת ההצפה הרגשית ומחזירה את האימון ביכולות שלנו. אנחנו לומדים להעריך את היקף היכולות שלנו בצורה יותר מציאותית. תחושות הייאוש והחולשה חולפות ומפנות מקום למרץ מחודש ורצון לעשייה.

הפחד להיכשל הופך לאומץ שביכולתנו להשיג את המטרה: לדוגמה לפני מבחן או משימה מאתגרת. אנחנו לומדים לא להעמיס על עצמנו יותר מדי אלא להתמקד בעיקר. כך אנו מרוויחים גם תחושת שלווה ושואפים כוחות מחודשים.
במצב של אלם חיובי אנחנו מסוגלים להעביר סמכויות ולהקשיב לאיתות של הגוף והנפש כשהם זקוקים למנוחה.

bottom of page