top of page
gorse.jpg

 13. Gorse

אלגומין: האור שלי זוהר מבעד לחשיכה

 

אלגומין - ובאנגלית גורס - הוא שיח קוצני אשר גדל גם בארץ. הפרחים שלו בצבע צהוב בוהק מופיעים כבר מחודש פברואר ומפיצים ריח נעים ומתוק.

תמצית הפרחים גורס קשורה לנושא: תקווה ובאה לחזק אותנו כשאנחנו איבדנו תקווה. איבוד תקווה יכול לנבוע ממחלה ממושכת, ממצב קשה בו לא רואים שינוי, וגם מבעיית תקשורת עם אנשים קרובים ועוד.

קשה מאוד לשאת את הרגש כשאנחו כבר לא מאמינים שמשהו ישתנה לטובה. זה במצב של כניעה וייאוש כבד.  פרח באך גורס בא כאן לתמיכה על מנת להאיר בנו אור קטן של תקווה וניצוץ שיכול לגרום לנו לפעול באופן אקטיבי. כשאנחנו פעילים אז גם ענני הדיכאון עוברים. אנחנו מצליחים להיפתח שוב ומסכימים לקבל עזרה מאנשים אחרים.

התמצית עוזרת לנו לרכוש גישה אופטימית יותר לחיים. אנחנו מעיזים שוב להאמין ולשמוח. כך אנו זוכים לכוחות מחודשים ומצליחים להתרומם. המצב הנוכחי קשה ומאתגר, אבל אנחנו לא מוותרים על עצמנו ועל החיים וממשיכים להאמין שיימצא פתרון מספק למצב.

 בגישה רוחנית יותר בן אדם במצב של חוסר תקווה עשוי להרגיש שאלוהים והעולם עזבו אותו. אבל למעשה נוצר נתק בינו לבין הנפש שלו. סביבתנו כן מציעה לו פתרונות ועזרה, אבל הוא לא יכול להרגיש את התמיכה, כי הוא איבד את החיבור עם ההדרכה הפנימית שלו.

מכיוון שעמוק בתוך עצמו הוא יודע את זה, יש כאן עדיין ניצוץ של תקווה. התמצית גורס יכולה לחזק את הניצוץ הזה ולהביא את אור התקווה והתקווה היא הצעד הראשון להחלמה בכל המובנים.

 
 
bottom of page