top of page
wild rose.jpg

 37. Wild Rose

ורד בר: אני מתמלא.ת בשמחה והתרגשות לחיים

 

התמצית ויילד רוז (ורד בר) מתאימה כשאנחנו מרגישים שאין לנו התלהבות ותשוקה לחיים. קשה לנו לאגור כוחות ולהניע את עצמנו לעשות משהו.
 מצב זה יכול להיות כתוצאה מנסיבות החיים: עבודה שלא מספקת אותנו, מחלה כרונית, סדרה של כישלונות או חיים חד-גוניים באופן כללי. אנחנו כבר לא מאמינים שמשהו ישתנה במצבנו. אנחנו התנתקנו מהרגשות.

 

לא מדובר בדיכאון עמוק אלא יותר במצב של היעדר רגש ואדישות, מצב בו אנחנו לא לוקחים חלק פעיל בחיים.
שיח ורד הבר מתקשט בחודש יוני בשפע של פרחים לבנים-ורודים ובעלים ירוקים. החיוניות הזו עוברת אלינו דרך תמצית הפרחים. אנחנו מרגישים שוב חשק לחיים, חשק לתת ולגלות דברים חדשים.

עוצמת ההשפעה תלויה באופי של מי שנוטל.ת את התמצית. אצל אנשים שקטים נחווה שמחה שקטה וסקרנות מה היום החדש יביא. מי שפחות מאופק ירגיש אולי התלהבות חזקה יותר שמתפרצת החוצה. אנחנו מוצאים שוב עניין בחיים, בהעשרה והנאה מחברות עם אנשים ומדברים שתורמים לבריאות.


התמצית מתאימה לילד אדיש, כנוע וחסר אנרגיה, לדוגמא ילד שסובל מהצקות במסגרת החינוכית לאורך זמן, ומפסיק להתנגד או להילחם להגנתו. התמצית עוזרת לילד לצאת מהאדישות ומגבירה את המוטיבציה להשיג שינוי. תמצית זו מתאימה גם מאוד לאתגרי גיל ההתבגרות.

 
 
bottom of page