top of page
Vervain.jpg

 31. Vervain

ורבנה: אני מוצא.ת איזון בין עשייה והוויה

התמצית ורוויין (ורבנה) מתאימה כשיש לנו מטרות ושאיפות ואנחנו פועלים מתוך התלהבות גדולה, לפעמים התלהבות גדולה מדי. אנחנו רוצים לשכנע גם אחרים להשתתף בשאיפות שלנו. יש לנו שאיפות ומטרות נשגבות, אנחנו מונעים על ידי מסירות לרווחתם של אחרים, יחד עם זאת על ידי תשוקה להלהיב ולגרום לאנשים להשתנות.

ההתלהבות גורמת לנו לסוג של היפר-אקטיביות ומתח פנימי. קשה מאוד לשלוט בהתלהבות הגדולה הזו. המטרות שלנו טובות ונשגבות וקשורות לצדק חברתי ולעולם טוב יותר. אבל אנחנו גם מלחיצים את עצמנו מעבר למידה וגם מכבידים על הסביבה. 


צמח ורבנה צמח שעיר ומחוספס שגדל באדמה קשה מכוסה בעשב ובמיוחד באדמת גיר ואבן סיד. זהו צמח רב שנתי, בעל גבעול גבוה ופרחים ממש קטנים וצנועים בצבע סגלגל אשר נפתחים בדרך כלל בסוף הקיץ. הפרחים הקטנטנים הללו מלמדים אותנו שאפשר להשיג את המטרות הנשגבות שלנו בשקט מבלי עודף יוזמה. אנחנו יכולים להרפות. אין צורך לשכנע את האחרים "בכוח". עלינו ללמוד שלחץ רב מדי עשוי לייצר לחץ נגדי.

התמצית עוזרת למצוא את האיזון הפנימי. אנחנו מתחילים להבין מתי אנחנו פועלים מתוך עודף יוזמה ומפספסים כך את המטרה. אנחנו פתוחים לשמוע את הדעה של אחרים מבלי לוותר על המטרות שלנו.

תמצית זו מתאימה לילד שנוטה להיות מתוח, חסר שקט ומתוסכל. התמצית מרגיעה אותו ויכולה לסייע לו גם בקשיי שינה.

 
 
bottom of page